پیام مدیرعامل

دو دهه ، اما همانند چشم بر هم زدنی در تاریخ.

مروا تجارت دو دهه موفقیت آمیز را پشت سر گذاشته است و ما به دنبال رشد و توسعه بیشتر در آینده هستیم.

ما به برنامه تجارت و استراتژی توسعه خود دلگرم و مطمئن هستیم.

ما توسعه رادر مسیر خطوط اصلی زیر ادامه خواهیم داد:

  • _  ارتقاء مهارت های کلی مدیریتی و ایجاد یک فرهنگ سازمانی کارآفرینانه به منظور تامین محیط کاری پایدار، چالش برانگیز و رقابتی برای کارکنان شرکت
  • _  ادامه توسعه مروا تجارت به عنوان نقطه کانونی رشد و توسعه جدید
  • _  کسب حداکثر رضایت مشتریان با تامین بهترین تجهیزات و ارائه خدمات سریع و مناسب
  • _  تقویت بیش از پیش موقعیت شرکت به عنوان شرکت شماره یک در تجارت بین المللی
  • _  حمایت ازتوسعه با گسترش بازارهای کلیدی موجود و ادامه تلاش برای یافتن بازارهای جدید در سالهای گذشته، شرکت توسعه سریعی را با کار سخت و مدیریت فعال تجربه کرده است.

ما به دستاوردهای گذشته خود افتخار می کنیم و سرشار از امید و خوش بینی به آینده، به تمام دوستان جدید و قدیمی برای پیوستن به ما برای آینده ای درخشان خوش آمد می گوییم.

دکتر علیرضا خوشنویس

 مدیرعامل