مشتریان مروا تجارت

مشتریان شرکت مروا تجارت-Morva commerce customers
  • _  سازمان بنادر و دریانوردی
  • _  اپراتورهای بندری و شرکت های کشتیرانی
  • _  صنایع نفتی و پتروشیمی
  • _  صنایع و کارخانجات بزرگ صنعتی
  • _  پیمانکاران عمرانی
  • _  صنایع معدنی و فولاد
  • _  صنایع هوایی
  • _  نیروگاهها